Vīzija

SIA "B2B" vīzija ir kļūt par vadošo platformu, kur satikties pārtikas audzētājiem, pārstrādātājiem un ēdinātājiem.

Misija

SIA "B2B" misija ir kļūt par pirmo izvēli lauksaimniekiem, pārstrādātājiem un ēdinātājiem, lai satiktos, veidotu sadarbību un nodrošinātu vietējās ekonomikas attīstību, jo globālās, iekšējās ekonomikas un konkurences ietvaros sadarbības partnerība uzņēmējdarbībā ir viens no būtiskiem priekšnoteikumiem izvirzīto mērķu sasniegšanā un plānveidīgas uz inovācijām virzītas attīstības veidošanā plānošanas periodos.